Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

miljøtek's arbejdsområder

Forundersøgelse

Vurdere et forureningsniveau på baggrund af besigtigelse,  myndighedskontakter, arkivundersøgelser og lignende.

Læs mere om udtagning af jordprøver her
 

Miljøteknisk arbejde

Udføre en miljøteknisk undersøgelse - undersøge for jordforurening og grundvandsforurening.

Læs mere om jordbundundersøgelser her.
 

Finde løsninger

Redegøre for aktuelle muligheder for oprensning m.v.
 

Fast pris

Afgive en fast pris på en aftalt ydelse, så de økonomiske rammer er kendt på forhånd

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk