Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
45 76 76 33 | o@miljotek.dk

miljøtek's arbejdsområder

Forundersøgelse

Vurdere et forureningsniveau på baggrund af besigtigelse,  myndighedskontakter, arkivundersøgelser og lignende.

Læs mere om udtagning af jordprøver her
 

Miljøteknisk arbejde

Udføre en miljøteknisk undersøgelse - undersøge for jordforurening og grundvandsforurening.

Læs mere om jordbundundersøgelser her.
 

Finde løsninger

Redegøre for aktuelle muligheder for oprensning m.v.
 

Fast pris

Afgive en fast pris på en aftalt ydelse, så de økonomiske rammer er kendt på forhånd

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 45 76 76 33
miljøtek ApS
Stakkeledet 72
2970 Hørsholm  
miljotek@miljotek.dk
 
Tlf.    45 76 76 33
Mobil 20 49 77 51  
miljøtek ApS • Stakkeledet 72 • 2970 Hørsholm • Tlf. 45 76 76 33 • Mobil 20 49 77 51 • Fax. 45 76 76 58 • miljotek@miljotek.dk