Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
45 76 76 33 | o@miljotek.dk

Kontakt miljøtek

miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th. •  2942 Skodsborg 
 
Tlf.    45 76 76 33
Mobil 20 49 77 51
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 45 76 76 33

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 45 76 76 33
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Tlf.: 45 76 76 33
Mobil: 20 49 77 51  
miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf. 45 76 76 33 • Mobil 20 49 77 51 • Fax. 45 76 76 58 • miljotek@miljotek.dk