Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
45 76 76 33 | o@miljotek.dk

Paragraf 8 ansøgning

Når en grund er forureningskortlagt på V1 eller V2 skal kommunen som udgangspunkt give tilladelse efter jordforureningslovens § 8, inden der igangsættes byggeri eller anlægsarbejder på grunden.
 
miljøtek har i en årrække udarbejdet paragraf 8 ansøgninger – ofte i forbindelse med en erhvervsejendom skift til bolig – eller hvis der skal udføres jordarbejder på en forureningskortlagt ejendom. Kontakt miljøtek for yderligere information.

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 45 76 76 33
miljøtek ApS
Stakkeledet 72
2970 Hørsholm  
miljotek@miljotek.dk
 
Tlf.    45 76 76 33
Mobil 20 49 77 51  
miljøtek ApS • Stakkeledet 72 • 2970 Hørsholm • Tlf. 45 76 76 33 • Mobil 20 49 77 51 • Fax. 45 76 76 58 • miljotek@miljotek.dk