Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Undersøgelse ved olietank

Vi har en meget attraktiv pris ved udførelse af 3 boringer ved olietanken, udtagning af 15 jordprøver og analyse af 3 jordprøver m.v.
 
Opgravning af olietank
Er skaden sket, og er der tale om forurenet jord, tager vi et uforpligtende møde om dine muligheder for en eventuel oprensning af jordforureningen.

27 års erfaring

miljøtek er en virksomhed med 27 års erfaring inden for jordforurening og grundvandsforurening.
 

Sund økonomisk fornuft

Prisen på en eventuel oprens-
ning viser sig ofte minimal i forhold til de efterfølgende økonomiske gevinster.
 

Priseksempler

Forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank:
Pris: 12.000 kr. eksklusive moms (15.000 ekskl. moms

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk