Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
45 76 76 33 | o@miljotek.dk

Undersøgelse ved olietank

Vi har en meget attraktiv pris ved udførelse af 3 boringer ved olietanken, udtagning af 15 jordprøver og analyse af 3 jordprøver m.v.
 
Opgravning af olietank
Er skaden sket, og er der tale om forurenet jord, tager vi et uforpligtende møde om dine muligheder for en eventuel oprensning af jordforureningen.

27 års erfaring

miljøtek er en virksomhed med 27 års erfaring inden for jordforurening og grundvandsforurening.

Sund økonomisk fornuft

Prisen på en eventuel oprens-
ning viser sig ofte minimal i forhold til de efterfølgende økonomiske gevinster.

Priseksempler

Forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank:
Pris: 8.750 kr.

Kontakt miljøtek

miljøtek ApS
Stakkeledet 72
2970 Hørsholm  
miljotek@miljotek.dk
 
Tlf.    45 76 76 33
Mobil 20 49 77 51  
miljøtek ApS • Stakkeledet 72 • 2970 Hørsholm • Tlf. 45 76 76 33 • Mobil 20 49 77 51 • Fax. 45 76 76 58 • miljotek@miljotek.dk