Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Bortskaffelse af overskudsjord

Har du købt en grund med henblik på nybyg, tilbyg eller ombyg? Så skal der opgraves og bortskaffes jord - jord som er tilovers, og som er nødvendig at bortskaffe.

Der er dog specifikke regler for bortskaffelse af overskudsjord. Det afhænger blandt andet af, om jorden er ren eller forurenet.

Hos miljøtek ApS har vi specialiseret os i bortskaffelse af overskudsjord – både ren og forurenet.

Hør mere på telefon 20 49 77 51
 

Spar tid og penge

Al overskudsjord skal undersøges for forurening. Venter du med at få undersøgt jorden for forurening til den er gravet ud, risikerer du længere ventetid eller en dyrere analyse (hastetillæg).

Det er derfor en fordel, hvis du får foretaget en undersøgelse af jorden på et tidligt tidspunkt i bygge- og anlægsforløbet. Det kaldes for en forklassificering. På denne måde sparer du altså både tid og penge.
 

Korrekt bortskaffelse af overskudsjord

Førend du kan bortskaffe din overskudsjord, skal der foreligge dokumentation for, at jorden er ren, eller hvilken forureningsklasse den eventuelt tilhører. Det gør en hurtigt og effektiv bortskaffelse af overskudsjorden mulig.

Skal du have foretaget en jordbundsundersøgelse står miljøtek ApS klar med stor erfaring og kompetence. Her får du høj kvalitet i arbejdet og en grundig undersøgelse til særdeles fordelagtige priser.

Dertil sørger vi for en hurtigt og effektiv bortskaffelse af jorden, som naturligvis køres til rette sted. Er der tale om forurenet overskudsjord, bortskaffes det til et godkendt modtageranlæg.
 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Kunne du tænke dig at høre mere om vores tilbud om bortskaffelse af overskudsjord? Eller ønsker du et uforpligtende tilbud?

Ring til os på telefon 20 49 77 51, eller benyt dig af vores kontaktformular her på siden. Vi rådgiver dig om din opgave og giver dig gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk