Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Forureningsundersøgelse ved fyringsolietanke

miljøtek har oplevet et stigende antal henvendelser vedrørende fyringsolietanke og kan i den forbindelse tilbyde meget attraktive priser på forureningsundersøgelser omkring tankerne.

En forureningsundersøgelse ved en nedgravet olietank består af følgende:
  • Udførelse af 2 boringer ved olietavken og 1 boring ved tilførelsesledningen.
  • Udtagning af jordprøver for hver halve boremeter.
  • Udførelse af indledende PID-målinger på ca. 15 udtagne jordprøver.
  • Analyse af 3 jordprøver for indhold af olieprodukter på akkrediteret miljølaboratorium.
  • Udarbejdelse af en rapport indholdende en beskrivelse af feltarbjede, PID-målingerme, analyseresultaterne og en vurdering af forureningsforholdende omkring tankerne samt en redegørelse for de aktuelle muligheder.
En forureningsundersøgelse af denne type udføres for 12.000 kroner excl- moms (15.000 kr inkl moms) , afhængig af adgangsforholdene ved olietanken m.v.

Ansvar og lovgivning for fyringsolietanke:
Da den nye jordforureningslov trådte i kraft i år 2000, blev ejere af en fyringsolietank ansvarlig for forurening fra tanken, uanset hvorledes forureningen var opstået. Link til jordforureningslov »

Samtidig blev der indført en lovpligtig forsikringsordning for ejere af fyringsolietanke. En forsikringsordning der betales gennem olieleverandøren. Dette bevirker at det normalt ikke er noget, ejeren af tanken skal bekymre sig om. Det er dog en betingelse af tanken har været i drift umiddelbart op til det tidspunkt, hvor en forurening konstateres.

I 2006 trådte en ny olietabkbekendtgørelse i kraft. Dette betyder at en række over- og underjordiske fyringsolietanke skal sløjfes i de kommende år. Link til olietankebekendtgørelse »

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk