Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Jordforurening - ved køb og salg af ejendom

Skal du købe eller sælge en ejendom, bør du sikre dig, at ejendommen ikke er forurenet.

Hos miljøtek ApS har vi specialiseret os i undersøgelse af jorden, hvor du får hurtigt svar på, om der er tale om jordforurening af din grund.

Læs mere om jordbundsundersøgelser her.
 

Hvordan undersøger du for jordforurening?

Jordforurening opstår ofte som følge af gamle, nedgravede olietanke, som ikke længere er i brug. De er ikke blevet tømt og fjernet. Derfor kan der sive olie ud i jorden, som forurening.

Bor du på en grund med en nedgravet olietank, og ønsker du at vide, om det har resulteret i forurenet jord? Så kommer vi gerne ud og undersøger jorden.
 
Der er to muligheder for undersøgelse af jorden:
  1. I forbindelse med tømning og opgravning af gamle olietanke
  2. Udtagning af jordprøver ved boring ved siden af olietanken.

Er du i tvivl om, hvor olietanken er, har vi den nyeste teknologi og det rette udstyr til at lokalisere tanken.
 

Få den bedste start, når du køber en bolig

Det er vigtigt at få undersøgt en grund for jordforurening, inden du køber en ejendom. Det anbefales, at få udført en undersøgelse i forbindelse med ejendomshandlen. Med vores ekspertise får du undersøgt, om jorden er forurenet.

Forurenet jord ved eller under boligen kan give anledning til et dårligt indeklima i boligen og kan nedsætte værdien af boligen i betydelig grad.
 
Kontakt os på telefon 45 76 76 33 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk