Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Paragraf 8 ansøgning

Når en grund er forureningskortlagt på V1 eller V2 skal kommunen som udgangspunkt give tilladelse efter jordforureningslovens § 8, inden der igangsættes byggeri eller anlægsarbejder på grunden.
 
miljøtek har i en årrække udarbejdet paragraf 8 ansøgninger – ofte i forbindelse med en erhvervsejendom skift til bolig – eller hvis der skal udføres jordarbejder på en forureningskortlagt ejendom. Kontakt miljøtek for yderligere information.

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk