Undersøgelse af jord- og grundvandsforurening
20 49 77 51 | o@miljotek.dk

Jordprøver ved mistanke om jordforurening

Der er flere gode grunde til at tage jordprøver af din grund. Især ved køb eller salg af en ejendom, er det en god idé at få udført en jordbundsundersøgelse - jordforureningsundersøgelse.

Uanset om du er sælger eller køber, er det fordelagtigt, at få fastslået jordens renhed.

Som sælger undgår du nedslag i prisen grundet tvivl om jordens renhed. Som køber vil en undersøgelse af jorden sikre dig mod ubehagelige overraskelser om ukendt jordforurening.

Klik her og læs mere om jordforurening og undersøgelse af forurenet jord.
 

Udtagning af jordprøver

Med udtagning af jordprøver får du vished om jordens renhed på din grund.  Dette er fordelagtigt at vide – både som sælger og køber.

Når vi udtager en jordprøve, sender vi den til undersøgelse på et godkendt laboratorium. Afhængigt af opgavetype og mængde kan der gå 1-5 dage, før der foreligger et analyseresultat.
 

Minimér dine omkostninger

Har du en gammel nedgravet olietank, som er taget ud af drift, er der risiko for at olie fra tanken har forurenet jorden.
 
For at undersøge om der er en jordforurening ved olietanken, udfører miljøtek ApS boringer ved olietanken, udtager og får analyseret jordprøver.

Boringer og udtagning af jordprøver, sikrer dig hurtigt svar på, om din grund er forurenet, og om du bør få gravet olietanken op. Derved slipper du i første omgang for opgravning af olietanken.

Du har også mulighed for at få taget prøver af overskudsjord i forbindelse med udgravning til nybygninger, tilbygninger og/eller indkørsler. Vi håndterer med andre ord enhver opgave – stor som lille.
 

Kompetent rådgivning – individuelle løsninger

Ønsker du at få taget jordprøver på din grund, og vil du vide, hvad den bedste løsning for dig er i en eventuel salgs- eller købssituation?

Med mange års erfaring og med stor ekspertise, rådgiver vi dig, så du får et korrekt og ordentligt beslutningsgrundlag.

Kontakt os på telefon 20 49 77 51, og få et uforpligtende tilbud.

Kontakt miljøtek

Du er altid velkommen til at kontakte miljøtek på telefon 20 49 77 51
miljøtek ApS
Høje Skodsborgvej 22, 3. th.
2942 Skodsborg
miljotek@miljotek.dk
 
Miljøtek ApS • Høje Skodsborgvej 22, 3. th. • 2942 Skodsborg • Tlf 20 49 77 51 • miljotek@miljotek.dk